Element- og modulbygninger

Vi projekterer og fremstiller element- og modulbygninger af høj kvalitet under anvendelse af vore
egne standardkonstruktionsløsninger. På grundlag af disse udarbejder vi også specialløsninger
svarende til kundens ønsker.

Bygninger på grundlag af elementkonstruktioner:

 • Enfamiliehuse
 • Boligblokke
 • Sommerhuse
 • Offentlige bygninger

Bygninger på grundlag af modulkonstruktioner: 

 • Mandskabspavilloner
 • Kollegier
 • 25 m2 sommerhuse
 • Boligblokke
 • Børnehaver
 • Plejehjem
 • Kiosker
 • Kontorer

Hvorfor foretrække element- og modulbygninger?

Mindre tidsforbrug 
Ved anvendelse af element- og modulløsninger kan flere opgaver udføres samtidigt. Eftersom
fremstillingen af elementer og moduler sker på fabrik, kan forberedende arbejder udføres samtidigt
på husets plads. Hertil hører for eksempel jordarbejder, anlæggelse af fundament og etablering af
rørføringer til el, vand og kloakering.

Mindre omkostninger 
Jo mindre tidsforbruget er, desto mindre bliver budgettet. Gennemsnitligt medgår der indtil 2 uger til opførelse af et enfamiliehus af moduler eller elementer. Dette hjælper med at holde omkostningerne
til byggearbejdere, kontrol og forsikring nede. Desuden er materialeforbruget optimeret maksimalt. Behovet for arbejdspladsudstyr bliver kortere (skurvogne, indhegning, kran og løfteudstyr,
overvågning med mere)

Garanteret kvalitet 
Vi bruger standardiserede løsninger til fremstilling af elementer og moduler. Dette gør produktionen
enklere og kvalitetskontrollen lettere. Også specialløsninger bygger på standardprodukter, herved er
høj kvalitet også af mere specifikke konstruktioner sikret.
Ved fremstilling af konstruktioner på en fabrik er hele processen beskyttet mod indflydelse fra
vejrliget, hvilket sikrer bygningen en bedre kvalitet i den sidste ende. Som resultat af produktets
præcise og konkrete projektering optimeres anskaffelse og anvendelse af materialer ved
fremstillingen af det.

Hvorfor vælge os?

Troværdighed 
Vi tilbyder vore kunder den bedst mulige betjening. Det er vort mål at tage hensyn til kundens behov
og interesser, at overholde tidsfrister og løfter givet til kunden. I vor aktivitet overholder vi alle
juridiske og miljømæssige krav. Dette kan vi garantere igennem anvendelsen af et styringssystem,
som overholder internationale standarder.

Kvalitet 
Den krævende skandinaviske kunde har godkendt vore produkter. Det meste af vor produktion
eksporteres netop til dette område. Kvaliteten sikres af kvalificeret arbejdskraft, anvendelse af
forhåndskontrollerede materialer og kvalitetskontrol efter internationale standarder.

Nutidighed 
Vor fabrik er helt moderne udstyret. Takket være den optimerede og standardiserede produktion har
vi styr på vort arbejde. Dette grundlag er godt at udvikle sig videre på hele tiden. Vi følger konstant
med tiden, udvikler nye produkter samt endnu bedre og mere moderne løsninger.

Bekvemmelighed 
Vi tilbyder også vore kunder transport og montering af vore produkter. Det er nemmere at
administrere og kontrollere en full-service leverance fra ét firma. Desuden garanteres hermed det
bedst mulige resultat.
Referencer Bed om tilbud