Tilbakemelding om samarbeidet med OÜ Greentec Houses

Tiltakets navn

Ditt navn

Gi en karakter på en skala fra 1 til 5 (1 - dårlig, 5 - storartet)

Tilbud og kontraktsinngåelse

Tilbudet var tydelig og i samsvar med min utlysning

Problemfrie kontraktsforhandlinger og kontraktsinngåelse

Problemfrie kontraktsforhandlinger og kontraktsinngåelse

Oppfylling av kontraktsvilkårene (PRESISERING: Ble de tidligere avtalte vilkårene oppfylt i henhold til dine ønsker?)

Samarbeidsvilje

Overholdelse av avtalt tidsplan

Kvalitet på og problemfri gjennomføring av montering (dersom denne tjenesten var bestilt)

Sluttresultatets kvalitet

Sluttresultatets kvalitet (PRESISERING: Vennligst vurder hele prosessen under ett)

Andre kommentarer