Element- og modulbygg

Vi prosjekterer og produserer element- og modulbygg av høy kvalitet ved hjelp av våre egne
standardiserte konstruksjonsløsninger. På grunnlag av disse utarbeider vi også spesialløsninger i samsvar med kundens ønsker.

Bygninger basert på elementkonstruksjon: 

 • Eneboliger
 • Leilighetskomplekser
 • Feriehus
 • Samfunnsbygg

Bygninger basert på modulkonstruksjon:

 • Brakker
 • Studenthjem
 • 25 m2 hytter
 • Leilighetskomplekser
 • Barnehager
 • Omsorgshjem
 • Kiosker
 • Kontorer

Hvorfor foretrekke element- og modulbygg?

Mindre tidsforbruk 
Ved bruk av av element- og modulløsninger kan flere typer arbeid utføres samtidig. Ettersom
produksjonen av elementer og moduler skjer ved fabrikk, kan forberedelser gjennomføres der huset
skal monteres. Herunder for eksempel grunnarbeid, bygging av fundament og framføring av
tilslutninger.

Mindre kostnader
Mindre tidsforbruk betyr også et mindre budsjett. I snitt tar det inntil 2 uker å sette opp en enebolig
av moduler eller elementer. Dette bidrar til å holde kostnadene til bygningsfolk, byggekontroll og
forsikring så lave som mulig. Samtidig er også materialforbruket maksimalt optimert.
Perioden med behov for infrastruktur på byggeplassen blir kortere (brakker, gjerder, kran og trucker,
vakthold osv.).

Garantert kvalitet
I produksjonen av elementer og moduler benyttes standardiserte løsninger. Dette forenkler
produksjonen og gjør kvalitetskontrollen lettere. Også spesialtilpassede produkter bygger på
standardproduktene. Dette sikrer også mer spesifikke konstruksjoner en høy kvalitet.

Ved produksjonen av konstruksjonene ved fabrikk er hele prosessen skjermet for vær og vind, noe
som i sum gir en bedre kvalitet på bygningen. Takket være en presis og konkret prosjektering av
produktet optimeres innkjøp og bruk av materialer under framstilling av produktet.

Hvorfor velge oss?

Pålitelig
Vi tilbyr våre kunder en best mulig tjeneste. Vårt mål er å ta hensyn til våre kunders behov og
interesser. Holde de lovnader og frister som er gitt kunden. Følge alle juridiske og miljømessige krav i
virksomheten. Dette sikrer vi ved hjelp av et styringssystem i henhold til internasjonale standarder.

Kvalitet 
Våre produkter er funnet gode nok av krevende skandinaviske kunder. Det meste av vår produksjon
eksporteres til dette området. Kvaliteten sikres ved hjelp av kvalifisert arbeidskraft, bruk av
forhåndskontrollerte materialer og anvendelse av kvalitetskontroll i henhold til internasjonale
standarder.

Moderne
Vi har innredet vår fabrikk på en maksimalt moderne måte. Takket være en optimert og standardisert
produksjon kan vi kontrollere arbeidet godt. Dette gir grunnlag for stadig videreutvikling. Vi følger
stadig med tiden, utarbeider nye produkter og mer moderne løsninger.

Bekvemt 
Vi tilbyr også våre kunder transport- og monteringstjeneste. En totalentreprise fra ett selskap er
lettere å administrere og kontrollere. Dessuten garanterer dette best mulig resultat.

Referanser Be om et tilbud