Hvordan blir våre produkter til?

Framstilling av elementprodukter

Først får vi klarhet i kundens behov. Deretter framstilles produkttegninger for prosjektet. Vi bestiller
materialer i samsvar med det konkrete prosjektet (herunder trevirke*). Trevirket skjæres til
nøyaktige mål, utstyres med utsparinger og markeres.

Av de produserte materialene ferdigproduseres på arbeidsbenkene ved vår fabrikk flate elementer
med trekonstruksjon. Vi legger til plate-, isolasjons-, fukt- og vindsperrelag. Deretter monterer vi
trekkrør og koplingsbokser for det elektriske anlegget. Om nødvendig lager vi også bordkledning.

Til slutt setter vi inn vinduer og pakker de ferdige produktene. Deretter transporterer vi dem til
byggeplass.

For elementprodukter har vi konsentrert oss om produksjon av spesialtilpassede løsninger ut fra
kundens behov.

* Vi benytter kun tørket og justert virke. For produksjon av bærende konstruksjonselementer
benytter vi styrkesortert virke (C24).

Framstilling av modulprodukter

Modulprodukter monterer vi av flatelementer ved fabrikken. Dette utgjør en bygning eller
bygningsdel som rommoduler.

I modulene har vi montert elektriske anlegg og opplegg for vann, varme og ventilasjon. Det meste av
innendørs og utendørs finish utføres også ved fabrikken: flislegging av toaletter og baderom,
maling/tapetsering av vegger, legging av parkett eller PVC-belegg på gulv. Vi monterer også
sanitærteknikk, lysarmaturer og kjøkkenmøbler.

Våre standard konstruksjonsløsninger: