Greenten Houses OÜ

GREENTEC HOUSES är ett företag som grundades 2007. Vi bygger och projekterar hus som baserar sig modul-och element teknologi.

Våra konstruktioner och byggnader:

Fokuserar på kundens behov
Tack vare standardlösningar tillverkas våra modul- och elementbyggnader snabbt, med bra värmeoch
ljudisolering snabbt. Vi utför även speciella lösningar enligt kundens önskemål.

Är högkvalitativa och sparsamma mot miljön
Vi änvänder högkvalitativa naturliga material i en ekologiskt genomtänkt produktionsprocess,
vilken garanterar hög kvalité och miljövänlighet.

Passar in i miljön 
Vi projekterar våra byggnader på ett genomtänkt sätt, som gör att de passar väl in i olika miljöer
tack vare deras arkitektoniskna lösningar.

Arbetsprocessen i vår fabrik baseras på ledningssystem i enlighet med de internationella
standarderna (ISO 9001 och ISO 14001). Under sju år har vi tillverkat 300 elementhus till tio länder.
Greentec Houses huvudmarknad finns idag i Skandinavien dit vi under de senaste åren har exporterat
ca 90% av vår produktion.

Greentec Houses kunder värderar vår kvalitet, hur vi uppfyller deras önskemål och behov samt att vi
håller vad vi har lovat. Genom vår professionella service och högkvalitativa produkter är vi pålitliga
och långsiktiga partners.

Greentec Houses produktionsbyggnad och kontor finns i Harju län, Kose kommun, Karla by. Vi äger
en produktionsyta som är 8800 m2. Fabrikens utrustning är en av de modernaste i hela Estland.

Vår mission

Att erbjuda våra kunder en högkvalitativ och flexibel tillverknings-och byggnadsservice av modul- och
elementbyggnader till ett konkurrenskraftigt pris med en ressursnål och miljövänlig process.

Samarbete

Vi letar efter återförsäljare i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Vi letar även efter
samarbetspartner såsom byggföretag, konsulter och investerare i byggbranchen.

Vi kan projektera och tillverka element- och modulbyggnadslösningar i större och mindre volymer.

Är ni intresserade av att samarbeta med oss? 
Kontakta oss!