Element- och modulbyggnader

Vi projekterar och tillverkar element- och modulbyggnader av hög kvalité genom att använda våra
egna standardkonstruktionslösningar. Även våra speciella lösningar som motsvarar våra kunders
önskemål baseras på våra standardlösningar.

Byggnader baserade på elementkonstruktioner: 

 • Villor
 • Lägenhetshus
 • Sommarhus
 • Offentliga byggnader

Modulkonstruktionsbaserade byggnader:

 • Byggbodar
 • Studentbostäder
 • Attefallshus
 • Lägenhetshus/ Radhus
 • Skolor /Förskolor
 • Daghem
 • Äldreboende
 • Kiosker
 • Kontor

Varför föredra element- och modulbyggnader?

Kortare byggtid 

Under tiden elementen och modulerna tillverkas i fabriken kan. Kan andra prestationer såsom markarbeten, anslutningar, grund och infrastruktur utföras på byggplatsen.

Kostnadseffektivt

Jo kortare byggtid desto mindre budget. I genomsnitt tar det upp till två veckor att bygga ett hus av moduler eller element.den korta byggtiden minskar kostnaderna för såsom löner , försäkringar och övervakning , samt infrastuktur , byggbodar , lyftkranar, bevakning och annan utrsustning som behövs vid en byggprocessl.

Garanterad kvalité 

Standardiserade lösningar används för tillverkning av element och moduler. Detta underlättar
produktions- och kvalitetskontrollsprocessen. Även speciella lösningar baseras på standardprodukter
vilket garanterar en hög kvalitet hos mera specifika konstruktioner.

Produktionen sker inomhus, således är hela processen skyddad från väderpåverkan  villket garanterar kvaliten. Noggranhet , precision och optimering i projektering , tillverkning och materialanskaffning är likaså garant för kvalite.

Varför välja oss?

Påligtlighet 

Vi erbjuder våra kunder den bästa möjliga servicen. Vi beaktar kundens behov och intressen, Vi håller våra löften och leveranstider. Vi bygger / leverar enligt ifrågavarande landets byggbestämmelser , standard och miljöbestämmelser.Vårt internationella ledningssystem ( ISO .. )är garant för detta.

Kvalitén 

Våra Skandinavska kunder har genom att återkomma gett samtycke till våra produkter. Vi exporterar mest  till Skandinavien. Kvalificerad och utbildad arbetskraft, kontrollerad användning av material samt tillämpning av kvalitetskontroller i enlighet med internationella standarder garanterar hög kvalité.

Modernt

Vi har dom modernaste maskinerna i vår fabrik. Tack vare optimerad och standardiserad produktion kan vi kontrollera vår arbetsprocess och ständigt vidareutvecklas. Vi håller jämna steg med utvecklingen, tar fram nya produkter och ännu bättre och modernare lösningar.

Bekvämt

Vi erbjuder våra kunder transport- och installationsservice av våra produkter. En helhetstjänst som
utförs av ett och samma företag är enklare genomförd och kontrollerad. Dessutom garanteras på så
vis det bästa möjliga resultatet.

Referenser Be om offert