Hur tillverkas våra produkter?

Tillverkning av elementprodukter

Först kartlägger vi kundens behov för att sedan ta fram tillverkningsritningar med våra avancerade dataprogram, dessa program minimerar materialåtgång och ger automatiskt material listor för beställing och tillverkning, detta är ett av våra sätt att se på mijön.

Tillverkning av elementena sker på runtsvängande tillverkningsbord, först sker tillverkning av stommen, därefter vindskydd, luftspalt ,fönster och dörrar monteras ,målad träpanel , foder bräder runt dörrar och fönster,fönsterbleck. Elementet svängs runt , isoleras, eldosor och rör monteras, fuktspärr , masonit alt. osb + gipskivor.

Elementet plastas runtom för att transporteras till byggplats.

Vi tillverkar element enligt specifika lösningar och enligt kundens önskemål

*Vi använder oss av torkat och kalibrerat trämaterial. Vid tillverkning av bärande träregelstommar använder vi oss av trä med hållfasthetsklass C24.

Tillverkning av modulprodukter

Modulprodukter monteras ihop i fabriken. Moduler / volymelement kan vara hela bostäder eller tex badrum, modulerna tillsammans bildar hela byggnaden.

Vi installerar el-, vatten-, värme-, och ventilationutrustning i modulerna. Vi utför de mesta av både utvändiga och invändiga prestationerna på fabriken, såsom målning, tapetsering, inredningar, plattläggning, parkett osv. Modulerna är nyckelfärdiga produkter.

Våra standard konstruktionslösningar: